😂😂 #ayantikasquad #ayantika #letsmoj #foryou
😂😂 #ayantikasquad #ayantika #letsmoj #foryou

Original Sound - by maaliaka1_fan

Ayantika Kar
37.9K
506
2.1K
Ayantika Kar
Moonlight😍❤️ #ayantikasquad #ayantika #letsmoj #foryou
Moonlight😍❤️ #ayantikasquad #ayantika #letsmoj #foryou

Moonlight - Moonlight

Ayantika Kar
16.9K
66
1.2K
Ayantika Kar
❤️❤️ #ayantikasquad #ayantika #letsmoj #foryou
❤️❤️ #ayantikasquad #ayantika #letsmoj #foryou

Original Sound - by zuveria

Ayantika Kar
15.3K
50
1K
Ayantika Kar